GSM: +420 602 249 336
E-mail: zeli@volny.cz
Skype: zelizeli2959

ARES - Obchodní firma

MD/D SERVIS Jiří Zelinka
vedení účetnictví, účetní poradenství, poradenství v oblasti účetního a kancelářského software a v oblasti hardwareTOPlistMD/D SERVIS Jiří Zelinka - ekonomické poradenství ,podnikatelský záměr, finanční plán


Vyhledávací centrála

Aktuální čas:

00:00:00Kalendář na aktuální měsíc:
Nabízené služby

Vzhledem k minimální velikosti firmy a díky dodavatelskému zajištění části poskytovaných služeb je možné pro klienty vybrat optimální variantu řešení. Snahou je minimalizovat především režijní a mzdové náklady, a to bez omezení kvality poskytovaných služeb. I při udržení nízkých nákladů tak lze nabídnout ty nejkvalitnější služby.

Každému klientovi je nabídnuto řešení na základě komplexního posouzení jeho požadavků, včetně všech možných a známých vlivů na požadovaný výsledek. Důraz je kladen nejen na co nejužší spolupráci v průběhu realizace řešení, ale především ještě v průběhu analýzy požadavků klienta a přípravy variant řešení.

Stejně tak, jako je ke každému klientovi a řešení jeho zadání přistupováno individuálně, jsou i ceny kalkulovány individuálně. Cenová nabídka je klientovi vypracována po předchozím vzájemném projednání a vždy ještě před uzavřením dohody (smlouvy) o poskytnutí služeb.