GSM: +420 602 249 336
E-mail: zeli@volny.cz
Skype: zelizeli2959

ARES - Obchodní firma

MD/D SERVIS Jiří Zelinka
vedení účetnictví, účetní poradenství, poradenství v oblasti účetního a kancelářského software a v oblasti hardwareTOPlistMD/D SERVIS Jiří Zelinka - ekonomické poradenství ,podnikatelský záměr, finanční plán


Google+

Zobrazit profil uživatele Jiří Zelinka na LinkedIn Profil uživatele Jiří Zelinka
Vyhledávací centrála

Aktuální čas:

00:00:00Kalendář na aktuální měsíc:
Úvodní stránka

Vedení účetnictví

Nabízíme vám komplexní vedení účetnictví právnických a fyzických osob (účetních jednotek - tuzemských i zahraničních podnikatelů), ale i účetnictví ostatních subjektů, na které se vztahují ustanovení § 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen Zákon o účetnictví). Jedná se například o bytová a ostatní družstva, společenství vlastníků bytových jednotek občanská sdružení atd..

Komplexní vedení daňové evidence pro všechny právnické, fyzické i ostatní osoby, v souladu s ustanoveními § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví.

Vedení mzdového účetnictví, včetně personalistiky, agendy sociálního a zdravotního pojištění a všech dalších souvisejících služeb (zastupování při jednání s úřady, ...).

Pravidelně pro vás zpracujeme veškeré statistické a ostatní výkazy za běžná i za minulá období. V případě potřeby, na základě pokynů a se souhlasem klienta, zajistíme koordinaci s Českým statistickým úřadem (doplnění chybějících statistických výkazů za uplynulá období v souladu se zákonem), případně s bankami nebo jinými institucemi.

Účetní poradenství

Můžeme vám poskytnout veškeré účetní a ekonomické poradenství. V rámci naší spolupráce s externími specialisty pak i služby auditorů a daňových poradců, vše v úzké spolupráci a vzájemné koordinaci.

Díky našim dosavadním zkušenostem pro vás můžeme zajistit rekonstrukce a opravy účetnictví běžného období i období již uzavřených, včetně dodatečných daňových přiznání, promítnutí do finančních výkazů, příloh daňových přiznání pro finanční úřady a sbírku listin obchodního rejstříku.

Pomůžeme vám připravit a provést veškeré inventarizace, připravíme pro vás metodiku pro jejich pravidelné provádění, zajistíme metodické vedení v průběhu inventarizací, veškerou dokumentaci, zdokladování a návrhy na řešení případných inventarizačních rozdílů a jejich promítnutí do účetnictví.

Vypracujeme pro vás ekonomické a jiné analýzy podle vašich požadavků a potřeb.

Umíme vás zastoupit při jednání s úřady státní správy na základě vašeho zmocnění (generální plná moc, plná moc k zastupování u ČSSZ, zdravotních pojišťoven, finančních úřadů atd., v dohodnutém rozsahu).

Poskytneme vám pomoc a podporu při vytváření metodiky vedení účetnictví ve vazbě na předměty činnosti vašeho podnikání, s ohledem na možnosti vašeho technického a personálního vybavení.

Můžeme vám poskytnout metodickou, technickou a personální podporu při výběru a zavedení ekonomického informačního systému (účetního a ostatního SW), včetně koordinace s další podporou při jeho zavádění nebo při přechodu na nový systém.