GSM: +420 602 249 336
E-mail: zeli@volny.cz
Skype: zelizeli2959

ARES - Obchodní firma

MD/D SERVIS Jiří Zelinka
vedení účetnictví, účetní poradenství, poradenství v oblasti účetního a kancelářského software a v oblasti hardwareTOPlistMD/D SERVIS Jiří Zelinka - ekonomické poradenství ,podnikatelský záměr, finanční plán


Vyhledávací centrála

Aktuální čas:

00:00:00Kalendář na aktuální měsíc:
O firmě

Firma MD/D SERVIS Jiří Zelinka poskytuje své služby v oblastech účetnictví, ekonomického poradenství, vývoje a implementace ekonomického a informačního software a v oblasti daní od roku 1990. Díky tomu jsme svojí odbornost a své zkušenosti získali v řadě různých oborů podnikání, ale i při poskytování servisu občanským sdružením a jiným organizacím. Úspěšně jsme naše klienty provedli labyrintem legislativy i všemi nástrahami podnikání.

Máme za sebou řadu úspěšných jednání s úřady (i formou zastoupení), se státními institucemi, jednání s finančními institucemi ohledně financování, úspěšně provedených fúzí a akvizic, a to vše na základě námi vypracovaných podkladů. Jedná se o zkušenosti nabyté v rámci české legislativy a českého prostředí, ale též v oblastech, kde česká legislativa váže na na právní a podnikatelské prostředí evropských i jiných států.

Bohaté zkušenosti jsme též nabyli v rámci spolupráce s klienty ze Společenství nezávislých států, podnikajících na území ČR, EU i mimo EU. Do námi vypracovaných řešení umíme zohlednit i poznatky z daňových optimalizací a to napříč daňovou soustavou (daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, majetkové daně, ...).

Jsme připraveni vám poskytnout optimální podporu.

Firma je držitelem živnostenského oprávnění vydaného dle čl.VI bod 4 přechodných a závěrečných ustanovení zákona č.356/1999 sb., kterým se mění zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (viz. ARES).